[IHM] Ma jelent meg az informatikai és hírközlési miniszter rendelete, amelynek értelmében a tárca bruttó 1000 forintot átvállal az arra rászoruló, egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevők havi telefonszámlájából

A rendelet értelmében az arra rászorulók, azaz a fogyatékossági támogatásban, magasabb összegű családi pótlékban, rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában vagy alanyi jogon ápolási díjban részesülő egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőktől az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a kiszámlázott összegből havi bruttó 1000 forint fizetési kötelezettséget átvállal.

A rászorulóknak a szolgáltatónál a támogatást írásban kell kérelmezniük. A már jelenleg is egyetemes szolgáltatást igénybe vevő egyéni előfizetők a kérelmezéshez szükséges nyomtatványt a telefonszámlához mellékelve kapják meg. Azok a szociálisan rászorultak, akik jelenleg nem egyetemes szolgáltatásra fizetnek elő, akkor kérvényezhetik a kedvezményt, ha átváltanak egy egyetemes díjcsomagra. A támogatás iránti kérelmet 2004. augusztus 31-ig kell eljuttatni a szolgáltatóhoz. A kedvezmény első alkalommal az októberi számlán jelenik meg.

A Kormány egyik fontos célkitűzése, hogy valamennyi társadalmi réteg, minden magyar állampolgár számára megfizethető áron biztosítsa az információkhoz való széles körű hozzáférést. Az idén hatályba lépett Elektronikus hírközlési törvény megteremtette a feltételét annak, hogy a piacon valódi verseny indulhasson el, mely az árakat lefelé szorítja. Azonban egyes szociálisan rászorult rétegek számára még az így kialakult árak megfizetése is jelentős anyagi megterhelést jelentett. A támogatás megkönnyíti a rászorultak integrálódását az információs társadalomba, és hozzájárul ahhoz, hogy sikeres részesei legyenek a modern, európai Magyarországnak.

A rendelet teljes szövege letölthető az IHM honlapjáról.