Az Internet hypertext-rendszerének egésze, amelyben különböző helyeken tárolt, eltérő jellegű információk kerülnek összekapcsolásra.

A web alapprotokollja a HTTP, oldalai pedig a HTML leírónyelvben készülnek, amelyek megjelenítését és a köztük történő navigálást a böngészőprogramok teszik lehetővé.

A webet a CERN egyik kutatója, Tim Berners-Lee dolgozta ki a korábbi hypertext-rendszerek továbbfejlesztéseként.